FRIVILLIGHET I KOMMUNEN – BLI BEDRE PÅ Å SAMARBEIDE MED FRIVILLIGHETEN

Hva kan vi gjøre for din kommune?

 

For noen er det krevende og utfordrende å snakke  om frivillighet i kommunen, det offentlige og samskapelse. I Ingerfair ser vi det som en spennende mulighet for, at borgere kan engasjere seg i lokalsamfunnet mange tilbud; eldre, friluft og det lokale kulturliv. Det handler om medborgerskap, men det skal gjøres riktig.

Det krever omtanke, dyktige medarbeidere og organisasjoner, som er klar over hva det vil si å være en frivilliginvolverende organisasjon.

Det er viktig å huske, at det ikke er alt, frivillige kan engasjeres i. Det er ikke alt det kan etableres samarbeid med foreningslivet om. Og det er ikke alt, som  gir mening å drive samskapelsesprosesser om.

I et samarbeid med Ingerfair kan du få:

  • Få et styrket samarbeide med frivillige organisasjoner slik at dere når de mål som er satt
  • Få kartlagt det frivillige engasjement i kommunen slik at du vet hvilke grupper i kommunen som skal involveres – eksempelvis som ledd i deres frivillighetsplan
  • Få en skreddersydd kursrekke for kommunens ansatte, frivillige lag og foreninger slik at de blir enda bedre på å samarbeide og lede frivillige.
  • En felles plattform mellom kommunen og frivilligheten som blant annet fører til økt motivasjon og bedre forståelse for hverandres arbeid.

 

Kartlegging av den lokale frivilligheten

Det er god gang i tankesettet rundt samarbeid på tvers av sektorer i kommunen og frivillige organisasjoner. Men vi ser at det er et behov for å få en bedre oversikt av det frivillige arbeid og mangfolde i den lokale frivilligheten. Ingerfair Norge har utviklet en egen undersøkelse som viser hvilke ulike typer av lag og foreninger som finnes i kommunen, foreningenes ressurser, graden av samarbeid med kommunen, næringslivet og andre foreninger, samt utfordringer og mål. Det er alltid rom for forbedring rundt den strategiske tankesettet av frivilligheten.

Vi utarbeider i sammen med dere en ferdig rapport som er gull verdt når dere skal i gang med en frivillighetsplan. Rapporten kan også inngå som en del av kommunens samfunnsplanlegging for å implementere frivillig sektor i egne planverk.

 

Kompetanseheving

Visste du at du man kan søke om penger til kompetanseheving innenfor ledelse av frivillige i din fylkeskommune?Vi hjelper deg til å lage en handlingsplan for  lettere å søke om midler til kompetanseheving for ansatte i kommunen, frivillige lag og foreninger.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby din kommune?

Kontakt oss i dag for et uforpliktende møte:

Navn (påkrevd)

Email (påkrevd)

Emne

Din melding

Faglig samtale med en Ingerfair konsulent

  • Få en større forståelse med dine utfordringer med en som kjenner dine arbeidsoppgaver.
  • Få en kompetent samtalepartner, som du kan diskutere problemstillinger med. Slik at du kan se ting i et nytt lys.
  • Et fortroligt rom og en samtalepartner med et høyt faglig nivå, i en lik linje som din virkelighet.

Forløpet  handler om at din arbeidsdag skal bli enklere, og at du når dine mål

For å få mest ut av forløpet kreves det en grundig forberedelse. Derfor bruker vi alltid tid på å forstå din hverdag, og de mål du skal leve opp til. Samtidig hjelper vi deg med å prioritere dine oppgaver, og treffe de nødvendige beslutninger, når vi sammen tester nye ideer og håndtere dine frustrasjoner. På den måten lykkes du enda bedre med dine arbeidsoppgaver.

Mer inspirasjon?

Få inspirasjon til arbeidet med frivillige fra Ingerfair i din e-postboks en gang i måneden.