Rekruttering av frivillige

Hvordan drive effektiv rekruttering

Selv om dagens samfunn er i rask endring, og man i dag må forholde seg til flere typer frivillige, handler fortsatt rekruttering om å tilby meningsfulle oppgaver. Gjennom vårt kurs i frivilligrekruttering får du utprøvde verktøy til å organisere rekrutteringsinnsatsen effektivt. Ved å vurdere arbeidsoppgaver, tidsforbruk og forventninger du har til nye frivillige vil din organisasjon kunne gjøre en bedre jobb fra start til mål i rekrutteringsprosessen.

Rekruttering av frivillige handler om at tiltrekke de rette menneskene, vi har derfor fokus på utforming av informasjonsmateriell hjemmeside og informasjonsmøter, og å identifisere hva som motiverer de frivillige, og finne ut hvor du kommer i kontakt med dem. Samtidig har vi fokus p som tiltrekker nye frivillige.

Samtidig har vi fokus på å gjøre introduksjonsprosessen for dine frivillige så optimal som mulig. Vår forskning viser at god kartlegging av dine behov og dine frivilliges forventninger sikrer at dine nye frivillige er klar til de oppgavene du gjerne vil involvere dem i, og du vil gjennom kurset lære teknikker for få frem det beste i din organisasjon og dine nye frivillige.

Hva lærer du?

  • Hvorfor spisse rekrutteringen
  • Hva slags frivillige passer din organisasjon
  • Bruk resursene der det er effektivt
  • Hvordan ta i mot de frivillige

Tidligere kurs:

Ingerfair har holdt kurs i rekruttering for Røde Kors Akershus. Formålet var å gi verktøy til lokallag som sliter med å få med yngre frivillige. Under kurset jobbet deltakerne med hvordan man finner, mobiliserer og kommuniserer med nye frivillige.

Home-Start har koordinatorer spredt over hele landet, som ofte jobber i samarbeidsorganisasjoner eller kommuner. Disse møtes relativt sjeldent, og den enkelte koordinator er derfor ofte alene om jobben sin. Ingerfair har holdt kurs på Home-Start koordinatornes samling, som gav deltakerne felles faglig ramme for å jobbe videre med rekruttering og motivasjon av frivillige.


Kontakt oss:

Navn (påkrevd)

Email (påkrevd)

Emne

Din melding