Grunnkurs i samskapelse

Samskape og samarbeid – bring nye løsninger på bordet

Samskaping er ulik andre samarbeidsformer.I en samskapingsprosess går innbyggere, foreninger og bedrifter og det offentlig sammen og deler kunnskap, ressurser og kompetanser for å utvikle felles samfunnsløsninger.

Vi mener at denne måten å arbeide tverrfaglig på er svært effektiv ettersom man gjennom samskaping innvolverer befolkningen, som aktivt er med på å utforme løsningen, fremfor at løsningen blir skapt for de.

Samskaping er en kontinuerlig prosess – ikke bare en begynnelse, midtpunkt og slutt

På kurset får du en innføring i arbeidsformen, der likeverdig forhandling og felles eierskap er grunnlaget for nye og innovative løsninger på kjente utfordringer. Du får kunnskap og verktøyer for å ta steget videre fra samtalen om hva samskaping er, til hvordan du kommer i gang.

Samskaping er en arbeids- og organiseringsform som setter en ramme, men der det likevel  er stor frihet til å skape og produsere innholdet selv. Har du f.eks. i oppgave å framme samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten, blir du på dette kurset trent i å organisere arbeidsformer for samskapning, blant annet oppstart, forhandlinger, og innhenting av nye aktører. På denne måten får du implementert samskapingsbegrepet til praksis, slik at du er klar til å sette i gang.

KONTAKT OSS:

Ditt navn (required)

Din e-post (required)

Emnefelt

Din besked

I 2015 holdt Ingerfair kurs for KS medlemmer om samskapelse. Kurset var basert på boken «Samskabelse eller samarbejde: Forskelle, fordele og fremgangsmåder», som er utgitt i Danmark av Forlaget Ingerfair. Formålet med kurset var å bevisstgjøre om det ubrukte potensialet som finnes i samskapelse som arbeidsform.

Tre tips:

  • Få kontroll på samskapelse som begrep, og på hvordan du bruker det i praksis.
  • Involver andre aktører, slik at dere sammen ser nye muligheter.
  • Utnytt nye mulighetene som åpner seg, når offentlige og frivillige aktører er aktive medskapere.