Interesseorganisasjoner og politiske partier

Aktive frivillige medlemmer og partisoldater er viktige medspillere i et sterkt og velfungerende sivilsamfunn. I tillegg betyr et stort antall frivillige flere ressurser, hvilket fører til større gjennomslagskraft og større troverdighet. Med mange frivillige kan man nemlig spre sitt politiske budskap mer effektivt.  

Basert av vår brede erfaring med ledelse av frivillige har vi i Ingerfair identifisert seks typer av frivillige. Det er i dag en tendens til at mennesker som engasjerer seg, ønsker å se en hurtig, konkret forskjell i samfunnet som følge av deres engasjement. For mange frivillige i interesseorganisasjoner eller politiske partier er det selve grunnsteinen i deres frivillige engasjement 

Derfor opplever mange politiske partier og interesseorganisasjoner manglende interesse for det klassiske styringsarbeidet. Vi hjelper derfor ofte med å skape nye muligheter for frivillig engasjement. Vi mener at det også gjør en forskjell for våres samfunn, hvis man er med på å arrangere en støttefest for flyktninger eller male bannere til en demonstrasjon.  

 

Fagansvarlig interesseorganisasjoner og politiske partier:

 

Vår seniorkonsulent og partner Sylvia Jacobsen har ansvaret for gjennomføring av seminarer her i Norge. Hun har jobbet med ledelse av frivillige i 20 år. Sylvia har erfaring fra frivillighetssektoren både som ansatt og frivillig. Denne tverrfaglige bakgrunnen gjør at Sylvia er klar over og hvilke utfordringer både de frivillige og ansatte har, og ønsker derfor å finne gode løsninger for begge parter.

Hun en også en erfaren underviser som tilrettelegger kurs med høy faglighet og et solidt utgangspunkt i det praksisnære.

Ta kontakt, for et uforpliktende tilbud

Slik støtter vi arbeidet med frivillighet i interesseorganisasjoner og politiske partier  

I Ingerfair hjelper vi organisasjoner og foreninger med å forstå og utnytte den nye form for engasjement. For ja, engasjementet har endret seg, men det betyr ikke, at det ikke finnes masser av engasjement der ute.   

 Vi snur gjerne tingene litt på hodet, og Ingerfairs konsulenter kan tilby et forfriskende innspark utenfra og hjelpe dere med å bryte med vanetenkning. Vi har erfaring med mange forskjellige formater i relasjon til frivillighet i interesseorganisasjoner og politiske partier. Vi har både tilrettelagt konferanser for HK, vært sparringspartner for DIPD og bistått Ingeniørforeningen i utviklingen av deres frivilligstrategi og –politikk og kurset KRFU i organisering og rekruttering.  

Dette tilbyr vi:

Kurs

Foredrag

Workshops

Ta kontakt:

Ditt navn (required)

Din e-post (required)

Emnefelt

Din besked

Referanser

I 2016 holdt vi et kursseminar i Rekruttering og organisering av frivillige. Her hadde vi fokus på å finne de riktige rollene og oppgavene til de riktige frivillige, og på hva som fungerer og ikke fungerer i strategisk rekruttering.

Hvordan blir vi en god ledelse?

Dette spørsmålet beskriver selve formålet med HK’s prosjekt, da de startet et ungdomsråd. Vi i Ingerfair har bistått HK i denne prosessen, der det ble laget prosjektplaner og satt konkrete mål for ledelsens arbeid.

Prosjektet ble innledet og avrundet med to konferansedager under landsmøtet i 2016 og 2017, hvor vi har diskuteret frivilligkoordinering som faglighet, organisering, motivasjon, og hvordan, der skapes god gruppedynamikk.