Kommuner og det offentlige

Frivillighet i kommuner og det offentlige

Det kan være krevende å synliggjøre verdiene frivilligheten kan skape. Derfor ser vi i Ingerfair det som helt essensielt at den samfunnsøkonomiske nytten, den frivillige sektoren står for, kommer frem i lyset.

Å engasjere medborgere i lokal frivillighet er ikke bare medborgerskap, det skaper også mange spennende muligheter.

Dette må likevel gjøres riktig:

Det krever omtanke, dyktige medarbeidere og organisasjoner, som vet hva oppgaven er, og hva som kreves for å bli en involverende organisasjon.

Dette betyr at det ikke er alt det frivillige bør engasjeres i. Hos oss finner du kompetansen til å kartlegge frivillighetsmiljøet i din kommune. Vi finner mulighetene for involvere sivilsamfunnet og frivilligheten, samtidig som vi finner de situasjonene hvor det ikke gir mening å drive samskapelsesprosesser.

I tillegg etterutdanner vi medarbeidere og ledere, slik at de står bedre rustet til å involvere frivillige og drive samskapelsesprosesser.

Strategiske planer:

Slik vi ser det vil det å koble det offentlige og frivillige tettere sammen øke kontinuiteten i det frivillige arbeidet. En større kontinuitet blant både frivillighetsledere og frivillige, vil forsterke de samfunnsmessige godene de frivillige organisasjonene skaper, og kan øke verdiskapingen i den aktuelle kommunen.

For å oppnå dette, mener vi at det må legges strategiske planer på kommunalt nivå. Her beskrives planene for optimalisering av de frivillige organisasjoners rammebetingelser, og hvordan man som offentlig institusjon, kan samarbeide med den frivillige sektoren i nærområdet.

Vi vet hva som kreves av organisasjonen når strategiske mål skal implementeres i driften, og blir derfor hentet inn som konsulenter i strategiske prosesser.

Er samskapelse nøkkelen til suksess?

Dette tilbyr vi:

Grunnkurs i samskapelse

Konsulenttjenester

Lene Klovning- Prosjektleder i Beboerlyst

Abonner på vårt nyhetsbrev

ØNSKER DU Å KOMME I KONTAKT MED OSS?

Ditt navn (required)

Din e-post (required)

Emnefelt

Din besked

I Stavanger har vi holdt kurs hvor vi har samlet både det offentlige og det frivillige, for å snakke om hvordan man på mest effektiv måte kan jobbe på tvers av sektorene for å oppnå de beste resultatene for begge parter.

I tillegg fungerte vi som konsulenter da Helse og kultursektoren i Stavanger sammen lagde en kompetanseplan for sine aktivitører og frivillighetskoordinatorer.

I tillegg til å være en planverk og fundament for de ansatte i kommunen, har også denne planen blitt tilbudt  alle kommunens lag og foreninger, og skal på den måten være et bindeledd mellom kommune og det frivillige.

Vi har holdt kurs for Skien kommune hvor vi fokuserte på ulike frivillighetstyper, og diskuterte hvordan man på best måte kan styre og sette rammer for frivillighetskoordineringen i kommunen.

Videre kom vi også innom temaer som hvorfor og hvordan mennesker involverer seg i frivillig arbeid, og ikke minst hvordan man skaper langvarige frivillighetsforhold.