Kommuner og det offentlige

Frivillighet i kommuner og det offentlige er utrolig interessant å jobbe med. Det kan være krevende å synliggjøre verdiene frivilligheten kan skape. Derfor ønsker vi i Ingerfair å belyse den samfunnsøkonomiske nytten, den frivillige sektoren skaper.

Å engasjere medborgere i lokal frivillighet er ikke bare medborgerskap, det åpner også for mange spennende muligheter.

Dette må likevel gjøres riktig:

Det krever omtanke, dyktige medarbeidere og organisasjoner som vet hva oppgaven er, og hva som kreves for å bli en involverende organisasjon.

Dette betyr ikke at man skal involvere de frivillige i alt. En kommune må derfor kartlegge hva slags kompetanse man har i kommunen. Hos oss finner du kompetansen til å kartlegge frivillighetsmiljøet i din kommune. Vi finner mulighetene for involvere sivilsamfunnet og frivilligheten, samtidig som vi finner de situasjonene hvor det gir mening å drive samskapelsesprosesser.

I tillegg etterutdanner vi medarbeidere og ledere, slik at de står bedre rustet til å involvere frivillige og drive samskapelsesprosesser.

Lene Klovning- Prosjektleder i Beboerlyst

Strategiske planer:

Slik vi ser det vil det å koble det offentlige og frivillige tettere sammen øke kontinuiteten i det frivillige arbeidet. En større kontinuitet blant både frivillighetsledere og frivillige, vil forsterke de samfunnsmessige godene de frivillige organisasjonene skaper, og kan øke verdiskapingen i den aktuelle kommunen.

For å oppnå dette, mener vi at det må legges strategiske planer på kommunalt nivå. Her beskrives planene for optimalisering av de frivillige organisasjoners rammebetingelser, og hvordan man som offentlig institusjon, kan samarbeide med den frivillige sektoren i nærområdet.

Vi vet hva som kreves av organisasjonen når strategiske mål skal implementeres i driften, og blir derfor hentet inn som konsulenter i strategiske prosesser.

FAGANSVARLIG FRIVILLIGHET I KOMMUNER OG DET OFFENTLIGE:

 

Vår seniorkonsulent og partner Sylvia Jacobsen har ansvaret for gjennomføring av seminarer her i Norge. Hun har jobbet med ledelse av frivillige i 20 år. Sylvia har erfaring fra frivillighetssektoren både som ansatt og frivillig. Denne tverrfaglige bakgrunnen gjør at Sylvia er klar over og hvilke utfordringer både de frivillige og ansatte har, og ønsker derfor å finne gode løsninger for begge parter.

Hun en også en erfaren underviser som tilrettelegger kurs med høy faglighet og et solidt utgangspunkt i det praksisnære.

Ta kontakt, for et uforpliktende tilbud

TA KONTAKT:

Ditt navn (required)

Din e-post (required)

Emnefelt

Din besked