Frivillighet i kirken

Frivillighet i kirken minner på mange måter om frivilligheten i andre sektorer vi jobber med. Likevel er den også ganske annerledes. En unik ting ved frivilligheten i kirken, er at kirken eksisterer i kraft av menneskene som engasjerer seg i den. Gjennom vårt arbeid med kirker, og utgivelsen av vår danske bok «Ledelse og involvering av frivillige i folkekirken»,har vi lært at kirken er mer enn kirkebygget vi går inn i, eller presten vi hilser på.

For oss i Ingerfair er kirken det fellesskapet som skapes når mennesker kommersammen. Våre funn viser at kirkesamfunn ofte har mange frivillighetsnivåer. Frivillighet skjer både når man deler ut salmebøker til søndagsgudstjenesten, ungdomsarbeid, arrangerer babysalmesang eller deltar i menighetsrådet. De tette båndene mellom selve kirkerommet og de frivillige, gjør at arbeidet de utfører blir en del av kirken. Derfor opplever vi ofte at de som utfører frivillig arbeid i kirker, ikke omtaler seg selv som frivillige, men som en del av noe større.

FAGANSVARLIG FRIVILLIGHET PÅ KULTUROMRÅDET:

 

Vår seniorkonsulent og partner Sylvia Jacobsen har ansvaret for gjennomføring av seminarer her i Norge. Hun har jobbet med ledelse av frivillige i 20 år. Sylvia har erfaring fra frivillighetssektoren både som ansatt og frivillig. Denne tverrfaglige bakgrunnen gjør at Sylvia er klar over og hvilke utfordringer både de frivillige og ansatte har, og ønsker derfor å finne gode løsninger for begge parter.

Hun en også en erfaren underviser som tilrettelegger kurs med høy faglighet og et solidt utgangspunkt i det praksisnære.

Ta kontakt, for et uforpliktende tilbud

Slik jobber vi med frivillighet i kirken og menigheten

I Ingerfair ser vi et voksende behov for, og et også et internt ønske om å jobbe mer målrettet mot de frivillige. Gjennom å innlede et samarbeid med oss i Ingerfair vil dere få kursing og hjelp med ledelse, rekruttering og motivasjon av frivillige, satt i kontekst til de spesifikke utfordringene frivillighet i kirkesamfunn møter. Vi leverer ofte kurs om koordinering, ledelse og motivasjon i relasjon til frivillighet i kirken og menigheter. Vi bistår også med strategiutvikling og sparringsløp for kirker og menigheter, som gjerne vil bli enda bedre til å involvere frivillige på best mulige måte.  

TA KONTAKT:

Ditt navn (required)

Din e-post (required)

Emnefelt

Din besked

REFERANSER:

Vi har flere ganger holdt kurs i ledelse og organisering av frivillige for Frelsesarmeen Norge. Her har vi hatt fokus på å finne de riktige rollene og oppgavene til de riktige frivillige, og sett på hva som er årsaken til at de involverer frivillige. Ikke minst hatt fokus på hva frivillighet er i et kristent felleskap.