Frivillighet på sosialområdet

I dag er det frivillige arbeidet, i større grad enn tidligere, en del av den offentlige oppgaveløsningen på det sosiale område. Kommuner inngår samarbeid med frivillige foreninger om å samskape nye løsninger. Enkelte kommuner bygger også opp egne frivillighetsmiljøer omkring deres sentre og institusjoner. Derfor er der i stigende grad behov for å utvikle frivilligkoordinering som faglighet og kompetanse.

Dette gjør at frivillig sosialt arbeidet har blitt en viktig del av vårt velferdssamfunn. De frivilliges personlige engasjement skiller seg ofte fra den fagprofesjonelle sitt. Frivillige på sosialområdet kan på denne måten være mentorer som viser vei for unge utenfor jobbmarkedet, eller frivillige ledere på en ferieleir for barn fra sosialt belastede familier.

Vi i Ingerfair anerkjenner dette, og mener at viktigheten av frivillighet på sosialområdet vil fortsette å bli viktigere i årene fremover. Vi er eksperter på frivillighet knyttet til sosialområdet, og hjelper din organisasjon, kommune eller forening til å skape et bæredyktig frivilligmiljø.

FAGANSVARLIG FRIVILLIGHET PÅ SOSIALOMRÅDET

 

Vår seniorkonsulent og partner Sylvia Jacobsen har ansvaret for gjennomføring av seminarer her i Norge. Hun har jobbet med ledelse av frivillige i 20 år. Sylvia har erfaring fra frivillighetssektoren både som ansatt og frivillig. Denne tverrfaglige bakgrunnen gjør at Sylvia er klar over og hvilke utfordringer både de frivillige og ansatte har, og ønsker derfor å finne gode løsninger for begge parter.

Hun en også en erfaren underviser som tilrettelegger kurs med høy faglighet og et solidt utgangspunkt i det praksisnære.

Ta kontakt, for et uforpliktende tilbud

Slik støtter vi arbeidet med frivillighet på sosialområdet

Ingerfair bistår vi i alle ledd i foreningsutviklingen. Vi er med fra de første ideer fødes, vi er tilstede i planleggingen av strategi, og hjelper til med å utvikle nye måter å involvere frivillige i organisasjonens arbeid på.

I tillegg jobber vi med å styrke institusjoner og sentre, slik at man kan skape frivilligdrevne aktiviteter uten at det skal tilføres flere medarbeiderressurser. Vår tilnærming tar utgangspunkt i medborgernes behov og ønsker. Derfor har våre kurs fokus på å ruste ledere og medarbeidere til oppgaven med å være en frivilliginvolverende organisasjon.

Om det er mulighet for det, prøver vi også legge til rette for, og oppmuntre brukere som aktive frivillige. Mennesker med et misbruk kan godt engasjeres som kjøkkenassistenter i et lokalt spisefellesskap, eller få ansvar for gjennomføringen av aktiviteter for andre brukere. Opplevelsen man får av å både få ansvar og mestringsfølelsen man får av å lykkes kan være en god måte å engasjere brukerne, styrke deres selvinnsikt og evne til å mestre eget liv på lengre sikt.

Dette tilbyr vi:

Foredrag
Konsulenttjenester

TA KONTAKT?

Ditt navn (required)

Din e-post (required)

Emnefelt

Din besked