Slik arbeider vi med frivillighet på kulturområdet

Kultur og arrangementer

Det er mye som skjer, og endringer skjer kjapt når man skal arrangere festivaler, konserter eller byfester. Frivillige, ildsjeler og lokale drivkrefter kan sette et lokalsamfunn på hodet, og skape gode opplevelser for medborgere og tilreisende. Frivillighet på kulturområdet krever god organisatorisk og ledelsesmessige kompetanse blant frivillige og medarbeidere. Det er ofte mange frivillige involvert i et arrangement, og de er organisert i mange forskjellige frivilliggrupper.  Det handler om å holde frivillige på alle nivåer informert og motiverte – også når det skal ryddes opp etter eventen. Derfor må man ha tydelige kommunikasjons- og kommandoveier, samtidig som man må koordinere med en rekke samarbeidspartnere. 

Slik arbeider vi med frivillige i kultursektoren

I Ingerfair gir vi frivillige og medarbeider et overblikk, som gjør at de kan lede og koordinere mange frivillige. Ofte leverer vi kurs om koordinering, ledelse og motivasjon i forbindelse med frivillighet på kulturområdet. Vi bistår også med strategiutvikling og sparring for kulturorganisasjoner, som vil bli enda bedre til løpende håndtere et stort antall frivillige. 

I 2015 gjennomførte vi en tretimers intensiv workshop for ledelseni Roskilde Festival. Formålet var å bruke, våre erfaringer og kunnskap om store frivillige organisasjoners utvikling av frivillige miljøer, til å inspirere ledelsen til å få mest ut av sine frivillige. Vi så også på de ledelsesutfordringer som kan oppstå i komplekse organisasjoner, hvor der er mange ulike frivillige og ansatte involvert.

I 2017 holdt vi et kurs som var rettet mot gruppeledere og seksjonsledere. Her hadde vi fokus på hva som skal til for å skape et engasjement hele året og deltakerne fikk diskutere i grupper hva desom gruppe og seksjon,burde gjøre for at festivalens mål nåes og de frivillige kommer tilbake hvert år.

Dette tilbyr vi:

Kurs

Workshops

Konsulenttjenester

Ønsker du å komme i kontakt med kontakt oss

Ditt navn (required)

Din e-post (required)

Emnefelt

Din besked