Rekrutter unge til styret

Slik går du frem når du skal ha de unge med i styret

Er du vår nye studentmedhjelper?
  • Få de beste redskapene til å arbeide systematisk med nye styremodeller som lager plass og handlingsrom for yngre krefter i styret.
  • Styrk styret med kunnskap om unge og frivillig arbeid for å se verdien av dette samarbeidet.

Bli godt kjent med de spesifikke rekrutteringstiltakene som appelerer til unge.

Program

Styrets nye vilkår og muligheter

  • Få innblikk i utviklingen av frivilligheten og hva det betyr for unges engasjement.
  • Lær hva unge gjerne ønsker å involvere seg i og hvordan. Slik at du kan skape attraktive oppgaver i ditt styre.
  • Få kjennskap til tre forskjellige styrelsesmodeller for å ruste styret til å ta i mot unge frivillige.
  • Få redskaper til å gjøre ditt eksisterende styre klar til å samarbeide med nye medlemmer.
  • Få oversikt på fordeler og utfordringer ved at unge frivillige er med i styret.

Rekruttering av styret og engasjement

  • Få redskapene til å planlegge rekrutteringsinnsatsen av unge frivillige; hvem vil dere ha, hvem kan dere få, og hvordan får dere dem?
  • Lær hvordan du holder oppe engasjementet for de som sitter i styret  slik at styret kan være et styre, og ikke bruke tiden på å ’fylle rekkene’ igjen og igjen.

Yngre krefter i styret  begynner med en gjennomgang av den vante hverdagen i styret

Gjennom de siste ca. 20 år er der skjedd et skifte i måten å være frivillig på. Det betyr samtidig, at den klassiske foreningsinnretning ikke umiddelbart vinner gjennom hos alle. På kurset får du et sikkert grep om hva som er verdt å fastholde i den tradisjonelle styrelsesform, hva som kan etterlates og hvor ny tilgang gir mer fremdrift. Dermed unngår styret å falle i fellen, hvor dere tenker ”det er de unge, som ikke gidder” fremfor å reflektere over hva som skal være deres tilgang, når dere styrker styrets arbeid med nye krefter og muligheter.

Hos de unge er det masse engasjement og vilje – de vil bare involveres på en annen måte!

Det er ikke noe i veien med unges virkelyst og mot til å engasjere seg. Men rekrutteringsinnsatsen og aktiviteter innenfor styrets ansvarsområder skal organiseres i takt med de unges hverdag og fritidsliv. Kurset gir anvisninger og kjøreplaner for hvordan styret skaper plass og mening for unge, som gjerne vil og kan. På den måten får du samtidig mulighet til å følge ditt eget styrets organisering etter i sømmene slik at  dere kan ta et oppgjør med mangelfulle rutiner og prosedyrer.

.