Personvern

Info om privatlivs-og persondatapolitikk

Ingerfair ApS, Kystveien 2, 4841 Arendal (CVR: 36080094) er dataansvarlig og samler inn dine personopplysninger.
Den dataansvarlige kontaktperson i Ingerfair er Frederik C. Boll (frederik@ingerfair.dk tlf. 40847481).

 

Generelt

Ingerfair ApS har en avdeling i Norge under Ingerfair ApS. Medarbeidere og underleverandører (herunder freelansekonsulenter) i Norge vil ha adgang til data iht. hvis det angives, at medarbeidere og/eller underleverandører har adgang til dette.

Denne privatlivs- og persondatapolitikk er sammenfattet for bedre å kunne opplyse deg som kunde om, hvilke persondata Ingerfair ApS behandler, og hvordan vi behandler dem – persondata skal forstås som al personhenførbar data. Vennligst les hele vår personvernspolitikk for å få en klar forståelse av hvilke data vi samler inn, hvordan vi samler inn, og hvordan vi beskytter dine opplysninger.

Ingerfair ApS respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse av personlige opplysninger, som avgis online, og vi er oppmerksomme på behovet for hensiktsmessig beskyttelse og forsvarlig behandling av alle personlige opplysninger, som vi mottar.

Hvis ikke nedenstående persondatapolitikk kan aksepteres, forbeholder Ingerfair ApS seg retten til å avise ordrer og andre henvendelser, da en manglende aksept kan medføre, at Ingerfair ApS ikke kan servisere forholdet, som ellers er påkrevd via gjeldende lovgivning.

 

Personopplysninger

Personopplysninger dekker all data som kan brukes til å identifisere personer, herunder men ikke begrenset til for-, mellom- og etternavn, alder, stilling, arbeidsadresse eller anden fysisk adresse, e-post adresse eller andre kontaktopplysninger.

Det samme gjelder personopplysninger, også eksempelvis noter om organisatoriske forhold relevant for våres oppgaveløsning, kjøpshistorikk, økonomiske opplysninger mv., der alle benyttes i opprettholdelse og vedlikeholdes av kunde- og leverandørforholdet mellom kunder og Ingerfair ApS.

 

Hvilke personopplysninger samles inn og behandler vi?

Ingerfair har bruk for en rekke personopplysninger for å kunne handle med deg og din virksomhet, opprettholde servisering av kundeforholdet samt markedsføre produkter og ytelser. Visse opplysninger samles inn og behandles også etter lovkrav i henhold til hvitvaskings- og bokføringsloven.

Nedenfor er det opplysninger som kan bli samlet inn og behandlet, når du besøker våres hjemmeside (www.ingerfair.no), handler i våres webshop, retterhenvendelse telefonisk, skriftlig eller på andre måter.

Ingerfair ApS samler inn kun de personopplysninger som er nødvendig for å levere en ytelse eller et produkt, markedsføre ytelser og produkter eller behandle forespørsler. Ingerfair ApS samler inn og/eller kjøper ikke personlige opplysninger fra tredjepart.

Vår hjemmeside Ingerfair.no

Du kan tilgå www.ingerfair.no uten å opplyse oss om din persondata. Ved tilgang til hjemmesiden deles det ut et ID til ditt besøk.
Dette kan ikke identifisere deg som person.

 

Cookies

Vår hjemmeside benytter cookies til å samle statistikk, forbedre hastigheten, og til å sikre våres side. Cookies er små tekstfiler som blir satt på din Datamaskin, telefon eller tablet, og som hjelper oss med å gi deg en bedre opplevelse når du besøker oss. Hos Ingerfair gjør vi vårt beste med å samle inn et absolutt minimum av opplysninger og sikre, at de ikke blir, misbrukt, sendt videre eller offentliggjort.

Her kan du lese mer om Cookies

 

Google analytics

For å kunne gi den best mulige opplevelse på våres hjemmeside www.ingerfair.no fører vi statistikk over hvordan brukerne bruker sidene. Statistikken anvendes utelukkende i anonymifisert form f.eks. til å se, hvilke sider og hvilket innhold brukerne samhandler med.

Ingerfair ApS anvender Google Analytics til innsamling av besøksstatistikk. Den data som deles med Google, skjer alene i anonymifisert form. Privatlivsvilkårene for Google Analytics aksepteres ved besøk på www.ingerfair.no og kan finnes på www.google.com/privacy

Vi benytter hverken annonser eller andre funksjoner som krever at vi deler ikkeanonymifiserende opplysninger med Google.

Klikk her hvis du ikke vil trackes av Google Analytics

 

Kontaktskjema

Hvis du benytter våres kontaktskjema, gir du oss adgang til din mailadresse og ditt navn, hvilket er nødvendig for å kunne behandle din forespørsel. Dette blir ikke delt med tredje part. Når du kontakter oss via kontaktskjema, bør du ikke sende sensitiv informasjon.

 

Nyhetsbrev

Hvis du benytter våres skjema til å skrive deg opp på våres nyhetsbrev, mottar vi din e-post adresse, som deles med tredjeparter, som leverer de nødvendige funksjoner, for at vi kan drive vår nyhetsbrevsservice.

 

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på dette websted kan inneholde innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte, som hvis den besøkende har besøkt det andre nettstedet.

Disse webstedene samler kanskje inn data om deg, bruker cookies, innebygd ekstra tredjeparts sporing, og overvåker din interaksjon med det innebygde innhold. Det gjelder eksempelvis også hvis du benytter noen av våre knapper til å gå til våre sosiale medieprofiler eller hvis du bruker de til å dele vårt innhold på dine kanaler. Ingerfair er ikke ansvarlig for data, som samles inn i slike sammenhenger.

 

Vårt nyhetsbrev – Inspirasjonsartikler

Når du skriver deg opp til vårt nyhetsbrev gir du oss automatisk tilgang til ditt navn, e-mail, stilling og/eller organisatorisk tilknytning. Vi bruker Mailchimp til å sende nyhetsbrevet ut, hvilket er med på å sikre stabil drift, funksjonalitet og design. Mailchimp oppbevarer din data, men har ikke adgang til personopplysninger, og deler dem ikke med tredjepart. Les hvilke opplysninger de får og hvordan de behandler disse data her:  https://mailchimp.com/legal/privacy/

Utover de opplysninger, du selv gir oss, har vi også adgang til å se hvordan du interagerer med nyhetsbrevene, herunder åpninger og klikk på innhold. Dette bruker vi til å få en forbedre våres service. Mailchimp har adgang til disse data i anonymiseret form og bruker dem til å lage rapporter om datatrender.

Du kan til hver tid melde deg fra nyhetsbrevslisten. Når du har meldt deg av, bruker vi ikke dine opplysninger, men de vil fortsatt være gjemt i opp til 1 år av hensyn til effektive arbeidsgang. Hvis du ønsker, at dine opplysninger blir totaltslettet med det samme, er du velkommen til å kontakte oss direkte.

 

Hvis du har et abonnement via Webinar

Ditt navn, e-post, stilling samt evt. organisatorisk tilknytning (ansatt/frivillig). Hvis du skulle forteller oss at du er jobksøkende e.l., oppbevarer vi også den informasjonen. Vi oppbevarer også dine betalingsopplysninger.

Vi oppbevarer dine opplysninger så lenge ditt abonnement er aktivt, med det formål å kunne kommuniserer med deg om bruken av ditt abonnement og spesielle tilbud til våres faste abonnementer. Vi sletter din data etter 1 år og oppbevarer kun en anonymiseret analyse over bruken av og tilfredsheten med våres abonnementstjeneste.

Kun medarbeidere og relevante freelance konsulenter i Ingerfair kan tilgå disse opplysninger. Vi deler dine betalingsopplysninger med betrodd tredjepart iht. å håndtere fakturering samt overholdelse av bokføringsloven.

Vi bruker Webinar Jam for å avholde våre webinarer, for å lese personvernserklæringen og vilkårene deres trykk her.

 

Hvis du deltar på våre kurs

Ditt navn, e-post, stilling samt evt. organisatorisk tilknytning (ansatt/frivillig). Hvis du skulle forteller oss at du er jobksøkende e.l., oppbevarer vi også den informasjonen. Vi oppbevarer også dine betalingsopplysninger.

På våres kurs kan det forekomme, at vi ber om utdypende deltakerbeskrivelser, herunder jobbmessige oppgaver og utfordringer, og de øvrige ting, du velger å dele med oss. Hvis vi innhenter deltakerbeskrivelser ifm. våres kurs deles disse kun med de øvrige deltakerne på de gjellende kurs.

Vi oppbevarer dine opplysninger så lenge ditt kursforløp holder på, med det formål å kunne kommuniserer med deg om bruken av ditt tilbud og kurs, Vi sletter din data etter 1 år og oppbevarer kun en anonymiseret analyse over bruken av og tilfredsheten med våres Kurs og eller konferanser.

 

Hvis du innleder et kundeforhold med Ingerfair

Ditt navn, e-post, stilling samt evt. organisatorisk tilknytning (ansatt/frivillig) og dine betalingsopplysninger. Derutover kan det forekomme, at vi samler inn opplysninger om organisatoriske forhold, ansatte og frivillige.

Dette er utelukkende med det formål å kunne løse oppgaven, herunder løpende kunne tilby deg flere alternativer ifm. oppgaveløsningen. Såfremt oppgaven krever, at vi samler inn og oppbevarer data om andre på vegne av kunden (fx en tilfredshetsundersøkelse blandt frivillige) inngår vi en fortrolighets- og/eller databehandleravtale i tillegg til kontrakten.

Vi oppbevarer dine opplysninger, så lenge kundeforholdet er aktivt (vi løser oppgaven eller andre oppgaver for dere).

Vi sletter allminnelige personopplysninger  1 år etter kundeforholdet er opphørt. Såfremt det innen 1 år, sannsynligvis blir snakk om å innlede et nytt samarbeid, sletter vi ikke disse data, hvis de har relevans for den forestående oppgaveløsning.

Fordi vi ofte leverer mange ytelser over tid til våres kunder, sletter vi ikke opplysninger om deg som kunde (organisasjonen og den/de personer, aom har rettet henvendelse) og det tilbud/den leveranseavtale og evt. kontrakt, vi har inngått før etter 5 år. Dog ikke før eventuelle påventende saker og/eller rettmessig krav er avsluttede/foreldrett (f.eks. garantiforpliktelser). På den måten kan vi yte en bedre oppgaveløsning.

Vi sletter e-poster, som ikke lengere har relevanse for våres oppgaveløsning eller tilbudsgivning etter opp til 2 år.

Medarbeidere og freelance konsulenter i Ingerfair har tilgang til vanlig kundeopplysninger som eksempelvis leveranseavtaler og kontraktbetingelser, opplegg/undervisningsmaterialer med det formål å kunne assistere i oppgaveløsningen.

Allminnelige personopplysninger om enkeltpersoner og organisasjoner som samles inn ifm.- oppgaveløsningen (eksempelvis kunnskap om konflikter mellom personer ifm. konflikthåndtering) oppbevares med begrenset adgang kun for de gjeldende medarbeidere/freelance konsulenter, som skal løse oppgaven samt dataansvarlig i Ingerfair.

Vi deler dine betalingsopplysninger med betrodde tredjeparter iht. og håndtere fakturering samt overholdelse av bokføringsloven.

 

Hvis du retter henvendelse til oss på e-post, telefonisk eller muntlig

Vi innsamler og opbevarer de kontaktoplysninger, du giver os eller vi kan finde om dig på internettet (navn, e-mail, stilling samt evt. organisatorisk tilknytning (ansat/frivillig).

Vi gemmer også de oplysninger, du giver oss, som er relevante for at afgive et tilbud/innlede en dialog med henblik salg og/eller faglig erfaringsudveksling.

Vi sletter ikke de oplysninger om dig som potentiel kunde (organisationen og den/de personer, der har rettet henvendelse) og det tilbud, vi har sendt dig før efter 5 år. Vi bruger disse data til at forstå indkøbsmønstre og behovsudvikling blandt vores kunder, så vi kan målrette vores ydelser bedst muligt. Kun medarbejdere og relevante freelancekonsulenter i Ingerfair kan tilgå disse oplysninger.

Vi sletter e-post, som ikke lenger har relevans for våres oppgaveløsning eller tilbud etter opp til 2 år.

 

Jobbsøknad (oppfordrett og uoppfordrett)

Vi har de opplysninger, du sender oss. Vi oppbevarer dine opplysninger i 6 måneder ved avslag. Kun medarbeidere og relevante freelance konsulenter i Ingerfair har adgang til disse opplysninger.

 

Hvis du deltar i en av våres åpne undersøkelser, undersøkelser bestilt av våres kunder eller evalueringer av våres tilbud (kurs m.fl.)

Vi samler inn og oppbevarer dine svar, som i utgangspunktet er anonyme, med mindre du har angive din e-mail, navn eller andre personlige oplysninger, som kan kobles til deg. Det vil fremgå av den respektive survey/interview, om undersøkelsen er anonym.

Vi samler besvarelser på evalueringer av våres tilbud (kurser, Seminarer m.fl.) i dynamiske rapporter (dvs. vi utvider dem løpende med nye besvarelser). Vi deler ikke våres evalueringer av våres tilbud (kurser, Seminarer m.fl.). Med unntagelse av, hvis du har gitt oss lov til å sitere deg (vil fremgå av undersøkelsen).

For undersøkelser bestilt av kunder, deler vi dine besvarelser med kunden. Det fremgår av undersøkelsen, hvis den utføres for andre, og hvordan dine opplysninger behandles.

Vi deler kun analysen/rapporten fra våres egne åpne undersøkelser – ikke de respektive besvarelser eller de personlige opplysninger du evt. har gitt oss. Med unntakelse av, hvis du har gitt oss lov til å sitere deg (vil fremgå av undersøkelsen).

Vi benytter Survey Monkey til å gjennomføre våres undersøkelser/evalueringer. Les hvilke oplysninger de får på deg og hvordan de behandler denne dataen her: https://no.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-1  

 

Hvis du interagerer med oss på de sosiale medier

Vi benytter Facebook, Twitter og LinkedIn til å dele tilbud, nyheter og opplysninger om våres arbeid. Vi opplyser og innhenter muntlig eller skriftlig samtykke for alle deltakere på våres kundeoppgaver, åpne kurs Seminarer m.fl., hvis vi tar bilder av personer og skriver spesifikt om dem. Vi opplyser samtidig hvordan man gir beskjed, hvis man ikke ønsker bilder og omtale delt.

Formålet er å fortelle om våres konsulenter, medarbeidere og ytelser. Når du interagerer med våres innhold kan Facebook, Twitter og LinkedIN samle inn data til bruk for markedsføring og lignende. Ettersom interaksjonen foregår på deres plattform er Ingerfair ikke ansvarlig for den informasjon, som innhentes derfra.

Les hvilke opplysninger Facebook får på deg, og hvordan de behandler denne dataen her: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Les hvilke oplysninger LinkedIN får på deg, og hvordan de behandler denne dataen her: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Les hvilke opplysninger Twitter får på deg, og hvordan de behandler denne dataen her

Vi innhenter ditt samtykke, hvis vi vil dele dine opplysninger

I våres tilbud etterspør våres nåværende og/eller potensielle kunder ofte relevante referanser på våres oppgaveløsning og kontakt til andre kunder. I slike tilfeller innhenter vi samtykke hos våres kunder til å dele beskrivelser av oppgaveløsningen og evt. eksempler på oppgaveløsninger/utsnitt fra interne rapporter samt kontaktopplysninger.

I andre tilfeller kan vårt nettverk være viktig for våres oppgaveløsning. Hvis vi har behov for å dele ikke-offentlig tilgjengelige opplysninger om deg og din organisasjons arbeid, innhenter vi alltid samtykke til dette.

 

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Vår hjemmeside skannes løpende for sikkerhetsbrister og svakheter, for at vi hurtigst mulig kan utelukke potensielle datalekasjer og dermed gjøre vår hjemmeside så sikker som mulig. Samtidig skannes det regelmessig for malware. All kommunikasjon mellom vår server og ditt utstyr sendes via en kryptert forbindelse, som er sikret med et SSL-sertifikat og lever dermed opp til gjeldende krav og standarder.

Dine personlige opplysninger oppbevares i vårt fildelingssystem. Medarbeidere og freelancekonsulenter i Ingerfair er dessuten underlagt vår interne persondatapolitikk, som sikrer dine rettigheter og sikrer overholdelse av gjeldende lovgivning på området.

I tilføyelse av det ovenstående behandles alle sensitive- og betalingsopplysninger på krypterede servere, som ikke kan nås utenfra. Kreditkortopplysninger behandles af DIBS og kan ikke nås hverken av Ingerfair ApS eller DIBS’ ansatte. Disse transaksjonene oppbevares ikke på interne servere og behandles aldri av Ingerfair ApS selv.

Ingerfair ApS har både medarbeidere og freelancere tilknyttet virksomheten. Dessuten inngår vi noen samarbeid med andre virksomheter/organisasjoner i forbindelse med løsning av oppgaver for våre kunder. Våre medarbeidere er opplyst i vår personvern- og persondatapolitikk. Våre tilknyttede underleverandører (herunder freelancekonsulenter) inngår databehandleravtaler med oss, såfremt samarbeidet gir adgang til personlige opplysninger.  Disse skal til en hver tid sikre brukernes og kunderes interesser. Disse avtalene kan til hver en tid fremvises på anmodning.

 

Hvor lagres dine personoplysninger?

Dine opplysninger lagres på servere i Danmark. Noen personopplysninger administreres av en tredjemann (databehandler), som oppbevarer og behandler personopplysninger på Ingerfairs vegne i henhold til denne datapolitikk og den gjeldende lovgivning om beskyttelse av persondata.

 

Hvor lenge oppbevares dine personopplysninger?

Ved et aktivt kundeforhold eller et potentielt kundeforhold, oppbevares dine data så lenge som nødvendig, for at vi kan gi deg god service. Avsluttes kundeforholdet, oppbevares din data opp mot to år, alt etter karakteren av dataene.

Du kan til hver en tid be om innsikt i eller slettning av dine data. Av annen lovgivning (hhv. bokførings- og hvitvaskningsloven) bevares alle transaksjonelle data, inkl. kontakt- og firmaopplysninger i fem år.

 

Datalekkasje

Vi tar sikkerhetsbrudd og datalekasje veldig alvorlig. Ved mistanke om datalekasje fra Ingerfair ApS interne servere eller hos eksterne partnere iverksettes en rekke initiativer, der skal sikre våre kunder og brukere best mulig.

Dette innebærer blant annet avdekkning av den potensielle skadens omfang, meddelelse til potensielt rammede kunder og brukere, meddelelse til Datatilsynet samt handlinger, som skal forsøke å inneholde omfanget av skaderne.

Har vi mistanke om datalekasje fra Ingerfair ApS eller hos eksterne partnere, vil alle implisererte, herunder også brukeren, bli informert innenfor 72 timer. Har du mistanke om, at dine data er lekket fra Ingerfair ApS, ber vi deg ta kontakt med oss så fort som mulig.

 

Adgang til opplysninger

Du kan alltid få opplyst, hvilke opplysninger vi har registreret på deg. Hvis du ønsker å motta en kopi av disse opplysningene, bes du kontakte Frederik C. Boll på frederik@ingerfair.dkVi er en mindre virksomhet, derfor kan det forekomme ventetid på opp til 4 uker, før vi kan fremvise en komplett liste. Vi forbeholder oss retten til at avise anmodninger, såfremt vi har mistanke om 1) sjikane (gjentagende henvendelser fra samme person eller personer fra samme organisasjon) eller 2) vi ikke kan bekrefte din identitet.

Såfremt du ønsker alle data slettet, bes du kontakte Frederik C. Boll på frederik@ingerfair.dk.

Bemerk! Når først alle data er slettet, kan disse ikke gjenskapes. Data, som kreves oppbevart ift. lovgivning, kan ikke slettes på anmodning.

Du har rett til at klage til www.datatilsynet.no.

 

Revisjonshistorikk

Ingerfair ApS forplikter seg til løpende å oppfylle lovgivningens krav til beskyttelse av privatlivets fred.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår datapolitik, eller til hvordan vi bruker dine personoplysninger, bes du kontakte Frederik C. Boll på frederik@ingerfair.dk

Dette er første versjon 1 av den 23.mai 2018.