Organisasjonsutvikling for Organisasjoner,kommuner, lag og forening

  • Få kartlagt din organisasjons utfordringer og potensialer, slik at organisasjonsutviklingen tar utgangspunkt i fakta.
  • Få lagt en kjøreplan for hvordan din organisasjon utnytter sine potensialer best mulig, og samtidig ta høyde for den motstand som kan oppstå mot forandringer
  • Prøv ut nye tiltak sammen med en kompetent sparringspartner.

Det handler om å gjøre din organisasjon enda bedre til det den er satt i verden for.

Organisasjonsutvikling skal skje på et faktuelt grunnlag. For oss er det viktigt at en utviklingsprosess tar utgangspunktet i en analyse av din organisasjons utfordringer og potensialer. Den kan vi lage for dere, men noen ganger gir det mening å involvere berørte ansatte og frivillige å undersøke seg selv. På den måten starter vi en prosess, hvor flere har været med å definere utgangspunktet for utviklingen. Samtidig hjelper vi deg med å prioritere dine oppgaver og, treffe de rette beslutningene, når vi sammen prøver ut nye ideer og håndtere dine frustrasjoner.

Slik går vi frem i sammen med deg, når du setter i gang med organisasjonsutviklingen.

Når du kontakter oss, avtaler vi sammen, hvordan vi går frem herfra. Vi pleier å ta en rekke innledende møter med de relevante ledere og interessenter før vi konkretiserer et utviklingsforløp for en organisasjon.

Referanser

Frivilligstrategi og frivilligpolitikk for Ingeniørforeningen

Gjennom et intensivt kurs i starten av 2014 utviklet vi en frivilligstrategi og frivilligpolitikk for Ingeniørforeningen (IDA). Formålet var å utvikle bedre muligheter for at fagforeningens unge medlemmer under 30 år kunne involvere seg som frivillige. Et viktig element i utviklingsprosessen var å involvere de berørte ansatte og frivillige for å undersøke seg selv, hvor vi med fakta på bordet, planla konkrete innsatsområder, som ville sikre et bedre tilbud i forhold til involvering for fagforeningens unge medlemmer. Disse innsatsområdene omhandler både resurssfordelingen mellom forskjellige frivilligdrevne aktiviteter, samt andre måter å involvere unge på enn i lokalt styrearbeid.

Utviklingsprosess for gamlehjemmet Dalvangen, Glostrup Kommune

Formålet med prosjektet var å minske motstanden mot frivillige på eldresenteret blandt personalet (160 pers.) og finne en god samarbeidsstruktur med frivillige. I oppgaveløsningen utdannet vi sentrale ledere og frivillige. Deretter ble øvrige ansatte involvert i Open Space seminardager med det utbytte at alle fikk satt ord på og formidlet bekymringer, såvel som potentsialer i frivilligheten. På bakrunn av prosessen ble det identifisert hvor og hvordan frivillige kan involveres med respekt for både frivillige, ansatte og ikke minst beboerene på eldreseenteret. Dessuten ble det identifisert behov for å ansette en sentral frivilligkoordinator på eldresenteret.