Ny som leder av frivillige

Ny som leder

Få styr på ansvaret og oppgaven som leder av frivillige

  • Få styr på skrivebordsoppgavene i rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige, så du bruger din tid på det som virker
  • Kom hjem med overblikket over de forskellige motivationsteknikker, du kan anvende i ledelsen af frivillige
  • Bli ekspert på å utvikle gruppedynamikker, så du kan skape selvkjørende frivilliggrupper
  • Bli god til å utvikle spennende frivillige jobber, så du kan tiltrekke mange forskjellige typer mennesker – eller bare de rette!

PROGRAM

Lær å bruke frivilligkoordinering som en faglighet, slik at du arbeider strategisk og systematisk med å utvikle bærekraftige frivillige miljøer.
Slik laver du spennende arbeidsoppgaver til dine frivillige og planlegger rekrutteringsinnsatsen, så du finner de rette nye frivillige.
Slik utvikler du alternativ valuta, så du fortløpende kan belønne dine frivillige for deres innsats.
Lær hvordan du utvikler gruppedynamikken, så du skaper en selvstending frivilliggruppe.
Ledelse av frivillige i praksis

Lær å bruke forskjellige ledelsesstiler, så du kan håndtere de mange situationer, som oppstår i din ledelse af frivillige.
Slik bruker du forventningsavstemningen til å gi dine frivillige retningslinjer og skape samhold
Bli ekspert på de fire forskellige motivasjonsteknikker, så du holder dampen oppe i din frivilliggruppe.
Få redskaper til å se og håndtere de forskjellige nivåene i en konflikt, så du unngår at konfliktene eskalerer.


Skrivebordsgeneral – ja, selvfølgelig!

Mange av dine oppgaver begynner ved skrivebordet og implementert med dine frivillige i praksis. Det er ved skrivebordet, du planlegger din rekrutteringstaktikk og utvikler din fastholdelsesplan. Som leder av frivillige skal du bruke resurssene best mulig– spesielt dine egne! På kurset er det derfor fokus på, hvordan din tid ved skrivebordet anvendes godt. Så kan du kan bruke din tid på å lede dine frivillige i stedet for brannslukning.

 

Slik setter du en retning og skaper tilslutning om din organisasjons arbeid

Som leder kommer du langt med et solidt grep om de motivasjonsteknikker, somskaper fellesskap for din frivilliggruppe. Derfor vil du på kurset bli kjent med de ledelsesverktøyer og –tilgange, som er nødvendige i en frivilligsammenheng. Kom blandt annet hjem med overblikket over forskjellige ledelsesstiler, utviklingstrinnene i gruppedynamikk og redskaper til konflikthåndtering.


Navn (påkrevd)

Email (påkrevd)

Emne

Din melding