Om Ingerfair

Hos Ingerfair Norge, møter du erfarne konsulenter, som brenner for å utvikle fantastiske organisasjoner som lykkes med det de er satt i verden for, og tror på.

En av de styrker du vil oppdage hos Ingerfair, er at vi til daglig løser et mangfold av  undervisnings- og rådgivningsoppgaver. I tillegg er vi involvert vi i både kompliserte og enklere sider ved utviklingen av organisasjoner. Vi kjenner derfor til utfordringene og oppgavene i arbeidet med frivillige, og vi kjenner løsningene.

Med Ingerfair er du sikret en profesjonell samarbeidspartner, som vet hva det handler om. Når vi løser en oppgave bruker vi alltid tid på å skreddersy løsningen til deg, og din organisasjon.

Ingerfair ble stiftet i 2010 og er kjent for:

  • våre kurs og workshoper, hvor vi bruker våre praktiske redskaper i arbeidet med frivillige og organisasjoners samfunnsansvar.
  • vår evne til å skape forenings- og organisasjonsutvikling i det store og små for din organisasjon, din kommune eller ditt styre.
  • våre gode kreative prosesser som gjør at deltakerene når sine mål på fagdager, seminarer eller konferanser og som skaper høyt engasjement blant deltakerne
  • vår dyktighet som sparringspartner, som gir deg et trygt rom der du kan dele dine frustrasjoner og få utviklet, og testet dine ideer.
  • våre gode frivillighetsfaglige redskapsbøker, som gir dine frivillige, eller kollegaer ferdigsnekrede planer, til  arbeidet sitt.

 

I 2013 etablerte vi oss i Norge, hvor vi er den første bedriften som utelukkende er spesialisert i å utdanne og gi råd til foreninger, organisasjoner og kommunale institusjoner om de verktøyene, tilnærmingene og spørsmålene som knytter seg til det å jobbe med frivillige. Vår store styrke er at vi jobber på tvers av områder, organisasjonsstrukturer og etater.

Vi er spesialister i praksisrelaterte redskaper og mulighet for å arbeide med frivillige, involvering av innbyggere og samarbeid mellom det frivillige og offentlige. Vi blir blant annet brukt av:

  • kommuner, eldrehjem og biblioteker.
  • undervisningsinstitusjoner.
  • store og små foreninger på det frivillige sosiale området og fritidsområdet.
  • store frivillige organisasjoner og paraplyorganisasjoner innen naturområdet.
  • organisasjoner og foreninger innenfor det kirkelige området og fagbevegelsen.