Hos Ingerfair møter du erfarne konsulenter som brenner for å utvikle fantastiske organisasjoner som ønsker å lykkes

Det jobbes i disse dager med oppdateringer og endringer med hjemmesiden. Mer informasjon kommer.

Lavterskel, interaktivt og spennende kurs – anbefales!

"Lavterskel, interaktivt og spennende kurs hvor deltagerne får kvalitetssikret informasjon samt mulighet til å dele erfaringer om konflikthåndtering i en organisasjon. Anbefales!"

Medisinstudent og leder av arbeidslivskomiteen

Ingerfair
2017-02-28T09:22:21+00:00

Medisinstudent og leder av arbeidslivskomiteen

"Lavterskel, interaktivt og spennende kurs hvor deltagerne får kvalitetssikret informasjon samt mulighet til å dele erfaringer om konflikthåndtering i en organisasjon. Anbefales!"

Jeg fikk verktøy til å jobbe aktivt med frivillighet i hverdagen

"Jeg fikk noen verktøy til å jobbe aktivt med frivillighet i arbeidshverdagen, og ble oppmerksom på noen `glemte`felt. Jeg fikk kjennskap til nye teknikker. Som ny på frivillighetsfeltet er dette todagerskurset i ledelse av frivillige fint for å få mer kunnskap om feltet og konkrete verktøy å jobbe videre med. I tillegg møtte jeg andre som jobber med fagfeltet i frivillige organisasjoner, og kunne på den måten få kjennskap til hvordan de jobber i sin organisasjon".

Ida Madeleen Moe, Human-Etisk Forbund 

Ingerfair
2017-02-28T09:40:38+00:00

Ida Madeleen Moe, Human-Etisk Forbund 

"Jeg fikk noen verktøy til å jobbe aktivt med frivillighet i arbeidshverdagen, og ble oppmerksom på noen `glemte`felt. Jeg fikk kjennskap til nye teknikker. Som ny på frivillighetsfeltet er dette todagerskurset i ledelse av frivillige fint for å få mer kunnskap om feltet og konkrete verktøy å jobbe videre med. I tillegg møtte jeg andre som jobber med fagfeltet i frivillige organisasjoner, og kunne på den måten få kjennskap til hvordan de jobber i sin organisasjon".

Jeg kommer til å bruke dette i mitt videre arbeid

"Kurset var veldig motiverende for meg som arbeider med å koordinere frivillige! Kursleder presenterte gode verktøy for å konkretisere ledelse og motivasjon av frivillige, og jeg kommer til å bruke dette i mitt videre arbeid".

 

 

Jasmin Liew,frivillighetskoordinator, Robin hood huset

Ingerfair
2017-02-28T09:42:02+00:00

Jasmin Liew,frivillighetskoordinator, Robin hood huset

"Kurset var veldig motiverende for meg som arbeider med å koordinere frivillige! Kursleder presenterte gode verktøy for å konkretisere ledelse og motivasjon av frivillige, og jeg kommer til å bruke dette i mitt videre arbeid".    

Jeg fikk tankevekkere på hvordan man kan jobbe strategisk med frivillige

"Kurset var veldig bra. Det gav meg gode verktøy som jeg kan bruke i mitt videre arbeid med frivillige. Jeg fikk også noen tankevekkere underveis på hvordan man kan jobbe mer strategisk med de frivillige, se de ulike behovene hos de ulike frivillige for å få dem til å trives best mulig og ikke minst motivere dem. Jeg fikk også reflektert over mine egenskaper som leder for frivillige, noe som var veldig interessant og nyttig. Jeg anbefaler gjerne kurset til andre!"

Jeannette Osberg, Daglig leder, Eiganes Tasta frivilligsentalen

Ingerfair
2017-02-28T09:43:58+00:00

Jeannette Osberg, Daglig leder, Eiganes Tasta frivilligsentalen

"Kurset var veldig bra. Det gav meg gode verktøy som jeg kan bruke i mitt videre arbeid med frivillige. Jeg fikk også noen tankevekkere underveis på hvordan man kan jobbe mer strategisk med de frivillige, se de ulike behovene hos de ulike frivillige for å få dem til å trives best mulig og ikke minst motivere dem. Jeg fikk også reflektert over mine egenskaper som leder for frivillige, noe som var veldig interessant og nyttig. Jeg anbefaler gjerne kurset til andre!"

Veldig viktig for oss som jobber med frivillighet

"Kurset Sylvia holdt er veldig viktig for oss som jobber med frivillighet. Hun har en fin tematilnærming som gjør kursinnholdet veldig positivt og engasjerende. I tillegg har hun et smilende vesen som inkluderer og tilgodeser kursdeltakerne på en måte som genererer selvtillit og engasjement hos den enkelte.
Kursinnholdet er meget bra og gir oss alle god kunnskap og inspirasjon til å jobbe hardt for frivillige organisasjoner i Norge. Ingerfair og Sylvia sine kursopplegg kan jeg anbefale for andre!"

Knut Maubach, frivillig leder i Caritas Stavanger

Ingerfair
2017-02-28T09:46:17+00:00

Knut Maubach, frivillig leder i Caritas Stavanger

"Kurset Sylvia holdt er veldig viktig for oss som jobber med frivillighet. Hun har en fin tematilnærming som gjør kursinnholdet veldig positivt og engasjerende. I tillegg har hun et smilende vesen som inkluderer og tilgodeser kursdeltakerne på en måte som genererer selvtillit og engasjement hos den enkelte. Kursinnholdet er meget bra og gir oss alle god kunnskap og inspirasjon til å jobbe hardt for frivillige organisasjoner i Norge. Ingerfair og Sylvia sine kursopplegg kan jeg anbefale for andre!"

Ingerfair sitt kurs i ledelse av frivillige tar opp viktige temaer

"Ingerfair sitt kurs i ledelse av frivillige tar opp temaer som er viktige å trene på for alle som jobber med dette. Et høydepunkt i kurset er Teamleaderspillet. Spillet er et flott verktøy for opplæring av gode ledere. Det byr på velkjente situasjoner og dilemmaer som spillerne får trene seg på. Man kan spille flere ganger og likevel lære noe nytt."

 

Anne Sofie Grønn, Rådgiver frivillighet, Kreftforeningen

Ingerfair
2017-02-28T09:48:23+00:00

Anne Sofie Grønn, Rådgiver frivillighet, Kreftforeningen

"Ingerfair sitt kurs i ledelse av frivillige tar opp temaer som er viktige å trene på for alle som jobber med dette. Et høydepunkt i kurset er Teamleaderspillet. Spillet er et flott verktøy for opplæring av gode ledere. Det byr på velkjente situasjoner og dilemmaer som spillerne får trene seg på. Man kan spille flere ganger og likevel lære noe nytt."